מצלמות
התקנה
אנו מתקינים את המצלמות לפי רצון הלקוח ולפי דרישות הביטוח.
אנו עובדים עם מצלמות מדגם messoa, אנטקו.